Условия за използване на imoti-montana.com

Информацията, съставянето и структурата на imoti-montana.com, също и името представляват интелектуален продукт и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права.

Всяка употреба на информация, съдържаща се в сайта:
 • публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието и съгласието на imoti-montana.com;
 • публикуването на бази данни съдържащи се в този сайт с комерсиална цел;
 • разпространяването им под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия и/или компютърна среда;
 • както и всяка форма на комерсиално използване без съгласието на собствениците и извън целите на сайта е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.

Това споразумение е неразделна част от нашия портал за имоти: imoti-montana.com. То съдържа задължителни правила, които са задължителни за всяко лице, което ползва услугите на портала.
Imoti-montana.com си запазва правото да променя тези Условията по всяко време привеждайки ги в съответствие с промените на нормативните, законови и подзаконови актове.
Всеки потребител е длъжен да следи за тези промени на своя отговорност. Поради това е необходимо периодично да посещавате страницата и да се запознавате със съдържанието на условията за ползване.
Потребител е всяко лице, което ползува услугите на imoti-montana.com, независимо от това дали е регистриран като потребител в сайта или не.

I. Общи условия

Потребител на imoti-montana.com e всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, oрганизация, учреждение, неперсонифицирано дружество, клон, търговско представителство или друг субект на данъчно облагане по смисъла на Данъчно процесуалния кодекс, който се е регистрирал чрез нарочна он-лайн форма като участник в imoti-montana.com и на който е присвоено потребителско име и парола.

Понятията "Портaл за недвижими имоти", "оферта", "имот", "цена", и други, произтичащи от тях или аналогични на тях се използват в настоящето Споразумение и в каквито и да било други раздели на настоящия сайт и в редица случаи се прилагат само поради удобство на използването на думи и в никакъв случай да не се тълкуват в смисъл, че:
a) imoti-montana.com има статут на посредник, доверено лице или комисионер, свързан чрез договорни отношения с лицето, което предлага или търси имот;
b) imoti-montana.com не извършва търговска дейност с помощта на настоящия Портал за имоти;
c) imoti-montana.com рекламира на сайта стоки, работа или услуги на трети лица.

II. Правила за използване на Портала за имоти imoti-montana.com

1. Използване на информацията
Приемайки тези условия, Вие може да преглеждате и сваляте единични копия от материалите на imoti-montana.com, само и единствено за лично и некомерсиално използване.

Съдържанието на тази уеб страница като текст, графики, снимки, емблеми, икони на бутони, софтуерен и всякакъв друг материал са защитени от българските и чуждите закони за авторски права, запазени марки и други подобни. Неразрешеното използване на тази информация представлява нарушение закона за авторските права, за запазената марка и други закони и води до съответните законови санкции. Потребителите не могат да използват тази страница в смисъл да предават, разпространяват, запазват или погубват материалите, съдържащи се в нея:
1) в нарушение на всякакви приложими закони и правила;
2) по начин, който нарушава законът за авторското право, запазената марка, търговската тайна или други права свързани с интелектуалната собственост или да нарушава поверителността, публичността или други лични права както и нанасяне вреди на трети лица;
3) които са клеветнически, неприлични, заплашителни, оскърбителни или омразни.

2.Правила за регистрация на потребител като участник в imoti-montana.com

Потребителят на imoti-montana.com има право да се регистрира с потребителско име и парола като участник след попълване на съответната он-лайн форма - заявление за регистрация.
С регистрирането си като участник потребителят получава пълен достъп до предлаганите услуги.
При попълване заявлението за регистрация потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си (за физическите лица), правния си статут (за юридическите лица) или другите изискуеми от електронната форма данни.
Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че потребителят предостави неверни данни, imoti-montana.com има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на потребителя.
Вие ще бъдете отговорни също за използването на регистрацията ви, с или без ваше разрешение.
Вие се съгласявате незабавно да ни уведомите за всяко неупълномощено от Вас използване на вашата регистрация и парола.


3. Правила за публикуването и използването на информация в сайта

Imoti-montana.com изрично забранява всяко използване на страницата и всички клиенти са съгласни да не я използват за никоя от следните цели:
 • изпращането на непълни, невярни или погрешни данни;
 • разпространението на информация, която нарушава правата по интелектуалната собственост на други или правата по поверителността или обществеността на други;
 • разпространение на информация, която е неприлична, клеветническа, заплашителна, нападателна, оскърбителна, омразна или объркваща за други клиенти или за всяка друга личност;
 • разпространение на снимки със сексуално съдържание;
 • разпространението на информация съдържаща вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, cancelbots или други компютърни програмни действия или мощности, които са предназначени да причиняват щети, загуби от намеса, подмолни пречки или разрушаването на системата, базата данни или информацията.

4. Обновяване на информацията imoti-montana.com позволява на участниците си да променят или поправят публикуваната от тях информация по всяко време.

5. Мнения и коментари imoti-montana.com има място, където потребителите могат да публикуват мнения и коментари. Всички оценки, изпратени по този начин стават собственост на imoti-montana.com.

6. Поверителност на информацията imoti-montana.com се задължава да спазва и защитава поверителността на информацията на всички свои клиенти. Всяка предоставена ни информация ще се съхранява като поверителна и ще се използва само за целите, описани в този текст. Уточнението се отнася за цялата информация събрана или предоставена в страницата на imoti-montana.com.

III. Отговорности на imoti-montana.com

imoti-montana.com е интерактивна медия в реално време. Тази страница действа като място, което да съдейства на потребителите, чрез информационни средства, при предлагането или намирането на недвижим имот.

imoti-montana.com не е замесен в действителните сделки между агенциите, продавачи и купувачи.
В резултат на това порталът не проверява, не проследява и не извършва контрол върху офертите, предлагани в него.
Той също не проверява, не проследява и не контролира лицата, които са потребители на услугите на настоящия Портал за имоти.
Ние не можем да контролираме потребителските свойства и качеството на предлаганата информация. Информацията може да съдържа неточности или печатни грешки.
imoti-montana.com не носи отговорвонст за точността, пълнотата или навременността на информацията, която потребителите публикуват.

IV. Правила по сигурността на страницата

На клиентите е забраннено да нарушават или да се опитват да нарушат сигурността на страницата, включително без ограничение:
 • да имат достъп до данни, които не са предназначени за тях или да се включват в сървъра или в клиентски файл, за които клиента не е дал разрешение за достъп,
 • да се опитват да проучват, сканират или тестват уязвимостта на системата или мрежата или да правят пробив в системата или други действия без съответна оторизация,
 • да се опитват да се намесват с услуги предназначени към който и да било клиент, група или мрежа, включително без ограничения, чрез средства за заразяване с вирус на уеб страницата, претоварване на трафика, претоварване на електронната поща, разрушаване на информацията,
 • да изпращат на нежелани е-мейли, включително промоции и/или реклами на продукти или услуги.
 • да извършват всякаква дейност, налагаща неразумни или несъразмерни натоварвания на инфраструктурата на страницата.

Нарушаването на сигурността, както и случаите, които могат да доведат до такива нарушения на системата или мрежата може да завърши с подвеждането под съдебна отговорност.

V. Правила за предлагане на оферти и друга информация в imoti-montana.com

1. Публикуване на оферта в съответната категория: Потребителите имат право да предлагат оферта само в съответната категория. Забранено е публукването на оферти в грешна категория /оферти „продажби” в „наеми” или „купува” в „продажби” и др./. Такива оферти ще бъдат изтривани от Администраторите – веднага.
2. Обем и качество на предлаганата информация: Забранено е публикуването на оферти, които не съдържат каквато и да било допълнителна информация, освен стандартните критерии /район, цена, етаж, вид/, оферти, съдържащи непълна информация като "отличен, много добър" и всякакви съответни думи и изречения.
3. Рекламни обяви и текстове: Потребителите нямат право да включват в описанието на офертата текстове, препратки към други сайтове или графики с рекламен характер, които нямат нищо общо с предлагания имот.

VІ. Мерки по отношение на нарушителите:
Оферти, в които има такива нарушения, ще се премахват от Администраторите незабавно!